Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Կառավարման համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ Սահմանադրությունն ընդունվել է 1995 թ. հուլիսի 5-ին՝ հանրաքվեի արդյունքում:
ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունները կատարվել են 2005թ. նոյեմբերի 27-ին և 2015թ. դեկտեմբերի 6-ին՝ հանրաքվեների արդյունքում:
Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է:Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին:Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ նախատեuված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով:Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման հիման վրա:
Ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինն է, որն իրականացնում է օրենսդիր իշխանությունը: Ազգային ժողովը վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ, ընդունում է պետական բյուջեն և իրականացնում է Սահմանադրությամբ սահմանված այլ գործառույթներ:
Ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանվում են Սահմանադրությամբ:Ազգային ժողովը կազմված է առնվազն հարյուր մեկ պատգամավորից: Ազգային ժողովն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով: Խորհրդարանական վերջին ընտրությունները, որոնք արտահերթ էին, տեղի են ունեցել 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին:
Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է: Նախագահը հետևում է Սահմանադրության պահպանմանը: Հանրապետության նախագահն իր լիազորություններն իրականացնելիս անաչառ է և առաջնորդվում է բացառապես համապետական և համազգային շահերով: Հանրապետության նախագահն իր գործառույթներն իրականացնում է Սահմանադրությամբ սահմանված լիազորությունների միջոցով:Հանրապետության նախագահն ընտրվում է Ազգային ժողովի կողմից յոթ տարի ժամկետով:
Կառավարությունը գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինն է:Կառավարությունն իր ծրագրի հիման վրա մշակում և իրականացնում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, իրականացնում է պետական կառավարման համակարգի մարմինների ընդհանուր ղեկավարումը:Կառավարության լիազորությունները սահմանվում են Սահմանադրությամբ և օրենքներով: Կառավարության իրավասությանն են ենթակա գործադիր իշխանությանը վերաբերող բոլոր այն հարցերը, որոնք վերապահված չեն պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմինների:Կառավարությունը կազմված է վարչապետից, փոխվարչապետներից և նախարարներից:
Խորհրդարանական մեծամասնության ընտրած թեկնածուին Հանրապետության նախագահը նշանակում է վարչապետ: Փոխվարչապետները և նախարարները նշանակվում են Հանրապետության նախագահի կողմից՝ վարչապետի առաջարկությամբ:
Վարչապետը Կառավարության ծրագրի շրջանակներում որոշում է Կառավարության քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, ղեկավարում է Կառավարության գործունեությունը և համակարգում է Կառավարության անդամների աշխատանքը:
Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունն իրականացնում են միայն դատարանները` Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան: Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Սահմանադրական դատարանը, Վճռաբեկ դատարանը, վերաքննիչ դատարանները, առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանները, ինչպես նաև վարչական դատարանը: Oրենքով նախատեսված դեպքերում կարող են ստեղծվել մասնագիտացված դատարաններ:Սահմանադրական արդարադատությունն իրականացնում է Սահմանադրական դատարանը` ապահովելով Սահմանադրության գերակայությունը: Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն դատական ատյանը, բացառությամբ սահմանադրական արդարադատության ոլորտի, Վճռաբեկ դատարանն է:Վճռաբեկ դատարանը դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերանայելու միջոցով ապահովում է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը, ինչպես նաև վերացնում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները:
Դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորում է Բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը անկախ պետական մարմին է՝ կազմված տասն անդամից: Բարձրագույն դատական խորհրդի հինգ անդամներին ընտրում է դատավորների ընդհանուր ժողովը, ևս հինգին՝ Ազգային ժողովը:
Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են մարզերը և համայնքները: Մարզերը կազմված են գյուղական և քաղաքային համայնքներից: Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է 10 մարզի:Դրանք են՝ Արագածոտնի մարզ, Արարատի մարզ, Արմավիր մարզ, Գ եղարքունիք մարզ, Լոռու մարզ, Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզ, Սյունիքի մարզ, Վայոց Ձորի մարզ և Տավուշի մարզ: Տեղական ինքնակառավարումն իրականացվում է համայնքներում:

Մհեր Իսրայելյան « Բումերանգ»

 

Պատմվածքը ընկերության մասին է։ Տասներկու ընկերներոջ մասին է ովքեր շատ ամուր են պահում իրենց ընկերությունը։ Եվ հանկարծ նրանցից մեկը որոշում է գնալ իր գործը սկսել Ավստրալիայում։ Որոշում է պարի խմբակ բացել և այնտեղ մնալ։ Բայց մի օր նա տեղեկացնում է ամեն մեկին, որ գալու է և նաև խնդրում է, որ ոչ ոք չիմանա այդ մասին։ Սակայն նրա գալու օրը ոչ ոք չկար։

Հեղինակը փորձում է բացատրել ընկեր լինելու իմաստը։ Իմ կարծիքով այս պատվածքը շատ լավ օրինակ է։ Մարդը չի կարող միայնակ ապրել գոյատևել։ Մենք բոլորս պետք է ամուր պահենք մեր ընկերությունը, սակայն ոչ բոլորն են ովքեր կարող են համարվել իսկական ընկերներ։ Ինչպես ասում են ընկերոջ իրական դեմքը երևում է դժվար պահերին։ Ընկերությունը պետք է լինի ամուր և անկեղծ։ Ինչպես մենք շբվենք դիմացինի հետ այդ վերաբերմունքը կստանանք նրանից, չէ որ կյանքը բումերանգ է և ամեն ինչ նույն ձևով փոխանցվում է մեզ։

Review «Whiplash»

Damien Chazelle one of the youngest and at the same time popular.He made revolution in genre,for exemple «La la lend» it is love-story,which was show by good directing.So I want to write review about «Whiplash».

«Whiplash«

This story about young musician,who want to become the best drumer.So he went to famous instructor (Terence Fletcher),who has bad character.So during this film ,we can see how teacher(conductor.or someone else) can just broke your hope,or your goal(but for true,he only want to do the best musician  ).Оn the most important day of his careera one accident don’t give him to be first.

So if you wanna watch,good drama this movie would enjoy you

 

Վաղարշ 2

Վաղարշ 2

Վաղարշ 2 (ծն. թ. անհայտ – մոտ 198), Հայոց Արշակունի թագավոր 186–ից։ Ենթադրվում է, որ Վաղարշ Ա–ի սերնդից էր։

Հռոմի դրածո Սոհեմոսի մահից հետո, օգտվելով կայսրության ներքին գահակալական կռիվներից, Վաղարշ 2  երկրից դուրս է քշել հռոմեական կայազորը և հռչակվել Մեծ Հայքի թագավոր։ 193–ին Վաղարշ 2 հրաժարվել է օգնել Հռոմի արևելյան զորքերի հրամանատար և կայսերական գահի հավակնորդ Նիգերոսին, իսկ վերջինիս պարտությունից հետո բանակցել Սեպտիմիոս Սևերոս կայսեր հետ և կանխել նրա ներխուժման վտանգը։ Հայերին սիրաշահելու և հայ–պարթևական հնարավոր դաշնակցությունը կանխելու նպատակով, կայսրը բարեկամության դաշնագիր է կնքել Վաղարշ 2–ի հետ, ըստ որի, Մեծ Հայքից դուրս են բերվել հռոմեական զորքերը, Հռոմը պարտավորվել է ամենայն դրամական գումար վճարել հայկական հեծելազորին՝ կովկասյան լեռնանցքները հրոսական ցեղերի ներխուժումից պաշտպանելու համար։ Վաղարշ 2–ի խոհեմ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ պահպանվել է Մեծ Հայքի անկախությանը, ի դեմս նրա, հիմնվել է հայ Արշակունիների ինքնուրույն և ժառանդական արքայատունը։ Վաղարշ 2 նետահար զոհվել է Կովկասի լեռնաբնակների դեմ հաղթական կռիվներից մեկում։

Խուլիո Կորտասար «Փոքրիկ դրախտ»

 Այս ստեղծագործության մեջ ներկայացված է մի քաղաք, որը ղեկավարում է  գեներալ Օրանգուն: Գեներալի հրամանով ամեն տասնութը լրացած անձինք պետք է մի սրվակ ներարկեին երակների մեջ: Սրվակի մեջ կային քսան փոքրիկ ոսե ձկնիկներ, որոնք ապահովում էին մարդու երջանկությունը: Մարդը զգում էր ձկների շարժումը, անգամ մահը: Վաճառում էին նաև մեկ այլ սրվակ, որը մահացած ձկների համար էր նախատեսված: Ինչպես ասվում է պատմվածքում երջանկության տարրբեր ձևեր կան, կարելի է ասել այսպես <<ձկները>> կարող են լինել տարբեր: Յուրաքանչյուրի համար երջանկությունը տարբեր է: Մարդ կարող է ունենալ շատ քիչ բան, սակայն լինել երջանիկ: Կարծում եմ կարող ենք քաղաքի ղեկավարին համեմատել ներկայիս աշխարհի տարբեր ղեկավարների հետ: Նրանք բոլորն էլ փնտրում են միմիայն շահ: 

 Ստեղծագործությունը կոչվում է <<Փոքրիկ դրախտ>>, սակայն քաղաքը այդքան էլ դրախտ չէր: Իմ կարծիքով դրախտը կարող ենք համեմատել կատարելության ձգտման հետ: Յուրաքանչյուր երկրի ղեկավար, քաղաքի ղեկավար ցանկանում է կատարելության հասցնել իր ղեկավարած տարածքը, սակայն հաճախ կատարելության ձգտումը շեղում է ղեկավարներին ճիշտ ճանապարհից, և սկսում են կատարելագործել իրենց իսկ կյանքը՝ մոռանալով ժողովրդին: Ձկները երբ ներարկում էին մարդկանց երակներում, հետագայում նրանք դա չէին տեսնում: Դա էլ կարող եմ համեմատել այն գործերի և թվացյալ բարեփոխումների հետ, որոնք արվում են պահի ազդեցության տակ և շարունակական բնույթ չեն կրում:

Հասարակագիտություն

50-60-ые

Рок-н-ролл является прародителем многих поджанров рока и был катализатором мини революции в 50-ых,тогда новое поколение было против консерваторских взглядов их родителей и искало своего кумира,кумира который был бы тех же взглядов, что и они.
Им стал Элвис Пресли,человек которого прозвали “Королем рок-н-ролла”. По-моему мнение рок-н-ролл стал тем ,чего общество ждала ,тем,что объединила молодежь со всего мира. Сейчас рок-н-ролла больше нету, но он оставил очень большой след в истории музыки.

70-80-ые

Хард рок
Вот и  самый популярный жанр рока,  который я очень сильно люблю. Хард Рок был чем-то новым в роке, более тяжелые звуки, которые полюбили слушатели.Такие группы как The Kinks,AC/DC,Deep purple,The Yardbird и другие. Все эти группы оставили большой след в мире музыки.Из современных мне очень нравится Royal republic,они совмещают в себе и хард рок и рок-н-ролл.

80-ые

АC/DC
Одна из самых популярных групп в мире и не зря. Австралийская рок группа имела всемирную популярность в 80-ых,но к этому привел один из самых неординарных людей в роке Бон Скотт с его необыкновенным голосом,до него группа не имела значительной популярности даже в Австралии,но его харизма и несколько хороших песен подняли их в высший дивизион. В 1980 году Скотт умер,это был очень сильный удар по группе,которые чуть не прекратили существование,но поняли что Бон сам бы хотел ,чтобы группа продолжала жить и не зря.Они выбрали новым вокалистом Брайан Джонсон и через несколько месяцев написали самый известный альбом в их истории ‘Back in Black’.После группа продолжила свое существование и даже имела несколько хороших альбомов,но той популярности у них не было.

90-ые

Альтернативный рок
Тут ,более-менее современный жанр,который являлся андердогом и никем не принимался всерьез,но взорвал в середине 90-ых все чарты.Он открыл нам множество интересных групп таких как,U2,NIrvana,System of a down,Linkin park,The offspring.Культовые группы не правда ли и многие из них все еще выступают.Еще от этого жанра произошли такие жанры как ,Grunge,emo и другие.

00-ые

Gorillaz — Виртуальная группа с удивительной историей,очень интересная задумка,сделать всю группу анимированной создать им предысторию и в тоже время влюблять в себя с помощью своей замечательной музыки .Сама группа была создана в конце 90-ых Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом двум энтузиастам,которые хотели сделать что-то креативное.

10-ые

Что стало с роком?
Что же с ним стало, самая популярный жанр музыки 20 века,многие скажут что с ним ничего не случилось,но ,к сожалению,это не правда.Многие группы все еще собирают миллионы фанатов,но рок это не фанаты,рок это стиль жизни.И теперь он превратился, по моему мнению, в другой очень популярный жанр музыки.Реп, если вы поинтересуетесь то узнаете ,что многие жанры репа переехали из рока:психоделика,металл и многие другие.Теперь популярно жить,как реперы,одеваться, как реперы и реп теперь показывает проблемы общества и кумиры многих людей это реперы и это хорошо ,это значит,что общество идет дальше,но помните,что если ваше окружение слушают реп ,это не значит,что вы должны это делать тоже.Музыка дает вам возможность слушать,то что хотите.

Homework for 11.11.19

What do you remember

 

1.the rich 

2. red ones.

3.  beautiful Italian leather

4. had been driving

5.  had already landed.

6. checked in.

7. speaks English very fluently.

8. I’ve nearly finished.

9. seriously injured

10. such

 1. off 
 2. out 
 3. behind.
 4. up 
 5. in 
 6. like 
 7. at 

 

 

 1. Hooded
 2. smart
 3. station
 4. .backpack
 5. to hang up
 6. friendly

 

1. lately.

2. fit me

3.even 

4.hard 

5.luggage

6.especially

7.getting changed.

 

How  I conquered my fear of flying

 1. E
 2. A
 3. B
 4. D
 5. C

Mini saga

That was a hot summer day.Me and my brother bought chill,we had bet with each other and who would  first drink water lose.I took the smallest piece and ate a little bit, after my brother ate a large piece. WE WILL NEVER EAT A CHILE PEPPER AGAIN

Homework for 08.11.19

1.It HAS BEEN very cold this year. I wonder when it WILL GET warmer.

2.I FLEW over Loch Ness last week. — DID YOU SEE the Loch Ness monster ?

3.DID YOU WEARyour hair long when you were at school ? -Yes, my mother WANTED it like that.

4.When he AWOKE she WAS SITTING by the window. She WAS LOOKING at something in the street, but when he CALLED her she TURNED and SMILED at him.

5.She said that the car WAS TRAVELING at 40 m.p.h. when it BEGAN to skid.

6.Why ARE YOU WALKING so fast today ? You usually WALK quite slowly.

7.This car IS MAKING a very strange noise. DO YOU THINK it is all right ?

8.It HAS BEEN SNOWING for three days now. The roads will be blocked if it DOES NOT STOP soon.

9.He HAS WRITTEN ten letters before breakfast.

10.HAVE YOU SEEN my friend Cyril lately ?-No,I HAVE NOT SEEN him for more than a week.

11.How long HAVE YOU BEEN WAITING?

12.He LOST his watch while he WAS SEEING the sights of the city.

13.A few years ago he LIVED in Germany where he WAS WORKING  as a journalist.

14.I HAD JUST COME down the stairs when my friend RANG the door bell.

15.My mother WAS PREPARING fish when the doctor arrived.