Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Մուրացան

Մուրացան

Հայկական ուշ ռոմանտիզմի ականավոր ներկայացուցիչը Մուրացան է։

Ռոմանտիզմը (վիպապաշտություն) մշակութային ուղղություն է, որը հայտնվել էր Եվրոպայում 18-րդ դարի վերջին և իր ծաղկմանն էր հասել 19-րդ դարի ընթացքում։ Այդ ժամանակաշրջանում կերպասրվեստի ու գրականության ներկայացուցիչները իրենց ստեղծագործություններում ցանկանում էին ընդգծել և ցույց տալ իդեալականը, որը հակադրվում էր իրական վիճակին։

Մուրացանը (իսկական անուն-ազգանունը՝ Գրիգոր Տեր-Հովհաննիսյան) սովորել է Շուշիի թեմական դպրոցում, որտեղ էլ արել է գրական առաջին փորձերը: Նրա ծնողները միջին մակարդակի մարդիկ էին, անգետ էին, բայց փորձում էին ամենինջ անել, որ երեխան ստանար լավ կրդույթյուն, գնում էր մասնավոր դպրոց բայց, 1864 թ-ին նրա հայրը մահացավ, նյութական խնդիրների պատճառով դուրս եկավ, մասնավոր դպրոցից և մեկնեց սովորական, բայց կարողացավ իքնանկրդությամբ լռացրեց այդ բացը և 1877 թ-ին շրջագայեց Սյունիքով ու Արցախով, ծանոթացավ պատմական հուշարձաններին, ուսումնասիրել հին հիշատակարանները, հետագայում գրեց «Հասան-Ջալալյան ազգի համառոտ տոհմագրությունը» (1880 թ.) երկը:

1878 թ-ին Մուրացանը տեղափոխվել է Թիֆլիս. աշխատել է որպես հաշվապահ: Խնդիրներ ունենալով փողի հետ, նա աշխատում էր և չեր կարողանում կենտրոնանալ իր գրականության վրա:

Նրա առաջին գեղարվեստական գործը «Ռուզան կամ Հայրենասէր օրիորդ» (1881) պատմառոմանտիկական դրաման է։

«Հայ բողոքականի ընտանիքը» (1882), «Իմ կաթոլիկ հարսնացուն» (1885), «Չհաս է» (1886) վիպակներում մերժել է այլադավանությունը՝ այն համարելով ազգը տրոհող չարիք։

«Հասարակաց որդեգիրը» (1884), «Ի՞նչ լայեղ է» (1885), «Անպատճառ իշխանուհի» (1886), «Հարուստները զուարճանում են» (1888) վիպակներում քննադատել է բուրժուական բարքերը, ապազգային մարդկանց։

Մուրացանի իդեալական հերոսն առաքյալն է, որի շուրջ հյուսելով հասարակական ուտոպիայի իր գաղափարը՝ միաժամանակ ցույց է տվել ռոմանտիկական այդ պատրանքների փլուզումը («Խորհրդատր մի անձնուհին»,1889, «Լուսավորութեան կենտրոնը», 1890, «Նոյի ագռաւը»,1899, «Առաքեալը»,1902)։ Հայ դասական պատմավեպի նվաճումներից է Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի»-ն (1896)։

Մուրացանը հռչակվում է։ Ծանր տանելով աշխատանքը խոր ազդեցությունը , նրա հոգեկան աշխարհի շետվում է. 1908 թվականին երևում էն հոգեկան խանգարման նշաններ։ Մուրացանը մահանում է 1908 թվականի օգոստոսի 30-ին 54 տարեկան հասակում՝ անավարտ թողած իր ստեղծագործական մտքերը։

Նոր գրականություն

Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը, ինչպես նկատվել է գրականագիտության մեջ, կապվում է 17-րդ դարի վերջերի և 18-րդ դարի սկզբների հետ, երբ նախորդ երկու դարերի ընթացքում գրեթե մոռացված հին մշակույթը սկսում է վերածնունդ ապրել, նոր շրջան է մտնում աշխարհականացման գործընթացը

Միջին հայերենից հետո վերստին անցում է կատարվել գրաբարին, շուրջ 2 դար ստեղծվել են բանաստեղծություններ, գիտական ու իմաստասիրական երկեր։

Մխիթարյան միաբանության ուշադրությունն ուղղվել է հայության ազգային ինքնագիտակցության արթնացման նպատակին, ձգտել է վերակենդանացնել ազգի հիշողությունը՝ գտնելու անցյալի հետ կապը, վերածնել է հայոց պատմութան մեծագույն արժեքները՝ պետություն, թագավորություն, եկեղեցի, համակարգել դասական հայերենը, կազմել բառարաններ, գրել քերականական և տրամաբանության դասագրքեր ու դպրոց, ուսումնական ձեռնարկներ։ Դասական հայերենի վերածնության շարժումը, որն առավելապես դրսևորվել է գրականության բնագավառում, և որի նախաձեռնողներն առաջին հերթին Մխիթարյաններն էին: Նշանակալից երևույթ էին մասնավորապես Միքայել Չամչյանի «Պատմություն հայոց» եռահատոր աշխատությունը, «Նոր բառգիրք հայկազյան լեզվի» երկհատոր բառարանը, որ արդյունք է երեք վարդապետների՝ Գաբրիել Ավետիքյանի, Խաչատուր Սյուրմելյաեի, Մկրտիչ Ավգերյանի մոտ չորս տասնամյա մանրակրկիտ աշխատանքի և ընդգրկում էր գրաբարի ամբողջ բառագանձը:

Մխիթարյան միաբանությունը այսօր էլ շարունակում է իր հոգևոր ու մշակութային գործունեությունը: Գրական կյանքի նորոգության այս գործընթացներն առավել լայն ծավալ են ստանում 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի աոաջին կեսին:

Մամուլի հետ զարթոնք է ապրում նաև դպրոցը, ամուր հիմքերի վրա է դրվում կրթական գործը: 19-րդ դարի աոաջին կեսին բացվում են մի քանի դպրոցներ: 1810թ. Աստրախանում սկսում է գործել Աղաբաբյան դպրոցը, 1815թ. Մոսկվայում հիմնվում է Լազարյան ճեմարանը, 1825թ. հունվարի 1-ից բացվում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը, Էջմիածնում բացվում է ժառանգավորաց դպրոցը, 19-րդ դարի 30-ական թվականներից սկսում են գործել Պադուայի (Իտալիա) Մուրատյան (1834) և Վենետիկի Ռափայելյան (1838) դպրոցները, հիմնվում են բազմաթիվ գավառական դպրոցներ: Այդ հաստատություններում կրթություն ստացած մտավորականների սերնդին էր վիճակված առաջ տանել նոր գրականության ստեղծման դժվարին գործը:

19-րդ դարի վերջին տասնամյակը և 20-րդ դարի սկիզբը հայ նոր գրականության   զարգացման   բարձրակետն   են:Գրականության մեջ այս տասնամյակում առանձնապես բարձր նվաճումների է հասնում ռեալիստական արձակը: Շիրվանզադեի, Գրիգոր Զոհրապի հետ միաժամանակ հրապարակ են գալիս նոր դեմքեր: Դարավերջի այս տասնամյակում են իրենց ճանապարհն են սկսել երկու մեծությունները՝ Հովհաննես Թումանյանն ու Ավետիք Իսահակյանը:

Հղումներ. 1 2 3 4

Խաչատուր Աբովյան

Խաչատուր Աբովյան

Հայ գրող ծնվել է Քանաքեռում, մի սովորական նահապետական ընտանիքում :

1819 թ. — Ծնողները Խաչատուրին տանում են Էջմիածին: Այդ տարիներին վանքի ազդեցիկ հոգևորականներից էին կաթողիկոս Եփրեմ Ձորագեղցին և արքեպիսկոպոս Անտոն Մուղնեցին:

Էջմիածնի վանքի դպրոցում աշակերտները սովորում էին գլխավորապես եկեղեցական ընթերցանություն, առավել շնորհալիները բարձրագույն վարդապետական գիտություններ:

Էջմիածինը դարձավ նրա գաղափարական հասունացման վայրը: Վանքում լսած, կարդացած ու յուրացրած գիտելիքների ողջ հանրագումարը Աբովյանը հետագայում ամփոփ ձևով տվել է <<Վերք Հայաստանի>> վեպում: 1823 թ. մարտին Խ. Աբովյանը փոխադրվում է Հաղպատի վանք, իսկ 2 ամիս անց, մայիսին` Տփղիս` Պողոս վարդապետի դպրոցը:

Խ. Աբովյանը Ներսիսյան դպրոցում Առաջին մարդը, որը լրջորեն զբաղվեց վիրահայոց լուսավորության գործով Ներսես Աշտարակեցին էր, որի ջանքերով էլ 1824 թ. Թիֆլիսում կառուցվում է դպրոց, որտեղ նույն թվականի դեկտեմբերի 1-ից իր ուսումն է շարունակում Խ. Աբովյանը:

Նրա մտերիմ ընկերներն էին Առաքել Արարատյանցը, Հովհաննես Վարդանյանը, Ստեփանոս Նազարյանցը: Աշակերտներն այստեղ սերտում էին քերականություն, ճարտասանություն, աշխարհագրություն, պարսկերեն և այլն:

1826 թ., գերազանց առաջադիմությամբ ավարտելով Ներսիսյան դպրոցը, Աբովյանը գնում է Հաղպատ, որտեղ այդ ժամանակ գտնվում էր Անտոն Մուղնեցին:

Արարատյան վերելքը բեկումնային եղավ Աբովյանի համար: Մտերմանալով
Պարրոտի հետ` Աբովյանը նրան պատմում է Եվրոպայում կրթություն ստանալու իր
վաղեմի երազանքի մասին: Պարրոտի աջակցությամբ 1830թ. սեպտեմբերի 3-ին գնում է Դորպատ և 5 տարի սովորում: Որտեղ նա սովորում է գերմաներեն և ընդանուր Գերմանական գրականությունը:

1837 -ին Աբովյանը նշանակվում է Թիֆլիս գավառական դպրոցի տեսուչ:

1943-ին տեսուչի պաշտոն է ստանում Երևանի գավառական դպրոցում, որտեղ միչ իր կյանքի վեռջ էլ աշխատում է

Իսկ իր մահը մի մեծ գաղտնիք է, սակայն կան հարյուրավոր վարկածներ, մեր դեմը կա այն, որ նա 1848 թվականին մարտին հրաժարվում է դպրոցի տեսչությունից, քանի որ կաթողիկոսի առաջարկումով նա պետք է մեկներ Թիֆլիս և ստանար Ներսիսկան դպրոցի տեսչությունը, բայց նույն տարվա ապրիլի 2-ի լուսաբացին Աբովյանը դուրս է գալիս և չի վերադառնում:

Նահապետ Քուչակ

Նահապետ Քուչակը ուներ շատ մականուներ՝ Նահապետ վարպետ աշըղ Քուչակ, Չիչակ, վանեցի կամ Վանլի Քոչակ: Նրա ծննդյան ամսաթիվը ենթադրվում է 1490-ական թվականների սկզբներին, իսկ մահը, համաձայն հայրենի գյուղի սուրբ Թեոդորոս եկեղեցու պատի տակ պահպանված շիրմաքարի արձանագրության, եղել է 1592 թվականին։:

Նահապետ Քուչակը եղել է ժողովորդի կողմից սիրած սիրված առաջին երգիչ և աշուղ նաև Ն. Ք-ի անունով շուրջ մեկ տասնյակ գրավոր ու բանավոր սիրային, կրոնական, բարոյախրատական, աշուղական երգեր՝ հայերեն և թուրքերեն:շ

Քանի որ միջնադարում աշխարհիկ սեր երգելը եկեղեցին խստորեն դատապարտել է, երգիչը բողոքում է Աստծու դեմ, որ ստեղծել է գեղեցիկ կնոջը, բայց մեղք է համարում նրան սիրելը, սակայն, ստանալով Աստծու թույլտվությունը, սիրո երգիչն ազատորեն արտահայտում է իր սերը:

Իր հայրեների մեր, որոնք համարվում է հայկական միջնադարյան ժողովրդական տաղաչափության տեսակներից մեկը, նա սերը սարքել է այն թեման,որի շուրջը նա գրում էր և գրում: Նրա առջեքը, կորուստը և անընդունելությունը ապրել առանձ նրա: Հայրեները բաղկացած են չորս 15 վանկանի տողից, նույնահանգ է։տողերը երկատվում են, գրվում ութ տողով։

Նարեկացի

Գրիգոր Նարեկացին ծնվել է 951 թվականին Վանալճի հարավային ափերի գյուղերից մեկում, բայց նույնպես մեծ կապ ուներ Նարեկ գյուղի հետ, որտեղից էլ եկել է նրա Նարեկացի անունը: Նարեկ վանքում վանահայրն էր մոր հորեղբայրը՝ փիլիսոփա Անանիա Նարեկացին, ով հաշվում էր ամենազարգացած և առաջընդաց մարդկանցիծ մեկը: Նա նրա ղեկաարությամ անցել է վանքի՝ X դ. հռչակված դպրոցում և հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը

Գրիգոր Նարեկացուց մնացել գործեր «Մեկնութիւն երգոց երգոյն Սողոմոնի», չորս ներբող, գանձեր, տաղեր , «Մատյան ողբերգութեան» պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և «Մատյան ողբերգութեան» քնարական պոեմը։ Նրա «Մատյան ողբերգութեան» հռչակվել է գեղարվեսական մեծագույն արժեքների թվին :

Որպես շատերը ասում են Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց մի մեծ անձնավորություն հայ գրականության մեջ, բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու, ռիթմի ու երաժշտականության արդյունքների հասնելու հարցում։

Երաժշտությունը եղել է մի ուրիշ կոմը Նարեկացու, ոչ թե առանձին այլ մի կերպով կպած նրա գեղարվեստության հետ: Օգտագործելով իր տաղերում նոր եղանակների կազմության ձևեր, այնուհետև նա կարողացել է ոչ միայն ազատ լինել եկեղեցական կանոնական ոճից այլ նաև հարստացել ժող-գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարրերով: և որպես արդյունք նա ազդել է ոչ միայն միջնադարյան հայ գրողներին, այլ նաև նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերին:

Do you agree or disagree with the following statement? Movies are worth watching only when they teach people things about real life.

The influence of any cultural phenomenon is being discussed on many social levels either on tv shows and small talks on bus stations. The impact of movies on society nowadays is solid, as many teenagers observe information about the world around them by watching it. Accordingly, some people suggest that only movies which influence and teach people about reality should be watched. In my personal opinion, movies must not be restricted as any kind of art, I will prove my point later in a text.

To begin with, screenwriting is undoubtedly one of the most important parts of the creating process, so possessing excellent dialogues and plots which would reach the heart of your audience is essential. In addition, realism in the film industry is a very fragile theme, as you can have a story that happens in today’s world, but with few adjustments. In total, a person who watches a movie where plot and dialogues are similar to theirs, characters are relatable, nevertheless, the timeline is a far future, even so, the movie is able to teach a person through allegories and hidden meanings.

Secondly, interpretations of the movie’s meaning can vary from incomprehensible mess to metaphor of religion and depict the flows of society. As a result of that people must be prepared for any story and try to find something personally for themselves. One example of that are movies by Stanley Kubrick, which attend to high-class intellectual personalities, however many of his works are satires and easily can be related to any person’s life, as we see those characters every day on the streets, the workplaces and food courts.

In conclusion, I want to say that despite any hardships and unfathomable approach of many people around the world, a person must be open-minded to have space for thoughts of others that maybe will change his or her life.

Essay: Nowadays, many movies or films are based on books. Some people prefer to read the original book before they watch the movie, while others prefer to watch the movie before reading the book.

Since the dawn of time movies were strongly related to each other, as the film industry has much smaller history, the adaptation of written stories is always a fine decision to collect the audience even without marketing. Nevertheless, the public faces one common obstacle, to read the addaptated  before or after the movie. In my personal opinion, the choice should depend on the purposes of the person, however I prefer to watch movies,before reading books.

To begin with,nowadays people try to grasp information as fast as possible, therefore mostly films became entertainment instrument to waste time on something that wouldn’t be scratchy.While books are still have its own solid audience, the amounts are incomparable, so to tell the story to hugger public, movie would be the best option.One example of that is the popularity of “Harry Potter” and how the movie adaptation brought colossal quantities of book readers, who maybe enjoyed the original even more, with the all new details.Accordingly, movies may not only create its own big fan base, but also help book writer with the sells. 

Secondly,the time has elapsed, so as audience preferences while the older  generation would prefer to read a book with, the younger generation undoubtedly spend more time on the phones, consequently the most visible difference between films and books is a visualisation and how through the clip person possesses the story. As a result, people take a story which visualisation through the video in a limited amount of time, rather than a more slowly temped book, which requires time for detailed story.

In conclusion I want to say that a person must read and watch as the experiences are both unique and may give a colossal effect on a person. However in the time of less free time and due to the reasons above I personally prefer films instead of books.

Essay: Maintaining public libraries is a waste of money since computer technology can replace their functions. Do you agree or disagree?

With the development of computer technologies, there are discussions about the necessity of public libraries. While I accept that there are clear benefits of online sources over past outdated public libraries, but I believe that it is still worth spending money on advancing new variants of municipal buildings.

Firstly, I believe that libraries in their past variation are not valid anymore, so they have to transform into a new form. A place where a person can feel peace and solitary, not the place where dust is ubiquitous, and the room has no repair for more than 30 years. For instance, Helsinki’s new central library has a modern design, both physical and electronic books. Moreover, it was designed and created for comfort space to make the process of reading more plausible.

Secondly, public libraries can be regarded as a more reliable source of information, compared with online sources. Surely, there is an abundance of inaccurate information on the Internet, while libraries give more reliable information sources.

Nevertheless, the most serious problem is the quantity of information in a much easier and faster form. Examples of that are articles and blogs, where a person is able to find concise versions of the theme. That is why the internet dominating in nowadays society. Notwithstanding in the area of fiction rareness of copies, make physical versions more valuable and libraries are able to provide those formations.

In conclusion, I want to say that with the adjustment to a system of public libraries, the number of visitors would grow. Besides all differences between the Internet and libraries both of them are sources where person is able to gain knowledge and improve himself

Essay: People today spend too much time on personal enjoyment, and not enough time on more serious duties and obligations

With the development of democratic movements on the political level, the amount of obligation has shrunk, so there are no more duties from the government that a person has to complete. Therefore it only depends on the tradition of a specific country and family, which standards are acceptable and which are not. In addition, all modern companies concentrate on “How to sell”, not “ What to sell”.Consequently, enjoyment became a currency, which is in the price of gold. I strongly agree with the statement and will prove my point later in a text. 

Firstly, almost every person’s morning starts by swiping social media for the purpose of seeking satisfaction. Moreover, it was proved that almost 35 percent of Earth’s population wastes more than 4 hours per day on the screen of their devices. The world has become digital, all we require is a cellphone and internet connection to pleasure our needs. However, it still depends on an individual’s time management. People’s vulnerability to entertainment is one of the most frightful aspects of nowadays society.

Secondly, civilization becomes uncautious day by day. Less people think, easier to control their emotions. Culture develops personages who think by categories, standards of others, produce their descendants to begin the amazing cycle again. For instance, social media is the best example of how pleasure dominates serious duties. Videos with cute doggies contain more audience than the essay about the personality of Nietzsche. In my opinion, this unstable condition of society should worry. 

In conclusion, I believe that people today spend too much time on personal enjoyment, and not enough time on more serious responsibilities and commitments. This is because today because they have more free time than in the past.

Essay: Some people enjoy change, and they look forward to new experiences.

People grow up, there is a point in life when most of us compartmentalize into two lifestyles. A person who has the same job, same house placing, same parking place for years and those who change environment every year, live in adventures and don’t wast their lifespan on the identical views. In my personal opinion, non stable life without risks neither everyday adventures avoiding consequences are preferable. 

Firstly, mental disorders are consequences of a clerk’s life, when you wake up at 7 am 5 days a weak, go to the office and spend your time working on something that wouldn’t satisfy your management. For instance, the middle-aged crisis is one of those consequences that person faces. The question of life’s meaning is coming because everything seems grey and colorless. Therefore the person has to make some changes or goals in his life to be in movement.

On the other side of the coin, a character who is always in movement can’t be sure of his purpose of existence, specifically when he did not build any of the social goals of an average person. Besides, his or her gained new experience, it can’t be dependent in older ages because people who are seeking for fresh actions are not stable and have obstacles to create families.  

Nevertheless, both of those approaches have their advantages, and by mixing them, clarifying your purposes, and creating an area where you can work with satisfaction, a person gains new experience and doesn’t lose his durability. Furthermore, people who are not afraid of changes, but still have stable notions and purposes are the most reliable people. By finding compromises and communicating with yourself the improvements can be done. 

In conclusion, I want to say that all kinds of beings need changes, by finding those novelties you gain experience, least but no the last build the stable relationship with someone that you can depend on is a vital part of person’s life. So, people who enjoy the process are the ones who move the world