Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Homework for 01.10.2019

1. The March of Dimes makes its annual appeal in the early spring.
2. Oil paints bland easily to form thousands of different shades.
3. The minimum passing mark in most schools is 65%.
4. The producer always had her eye  out for young  talent
5. Your gifts do not tempt* me and will not presuade me to change my mind.
6. In the cemetery the corpse* was visible in the bright moonlight.
7. A typical day in Florida is full of sunshine and warm breezes.
8. Let’s devise a plan for doing away with homework.
9. Everyone agrees that friendship is essential for all of us.
10. A sharp rise in wholesale prices is bound to affect the prices in our neighborhood stores.
11. The buffalo, which once roamed the plains, is quite scarce today.
12. Government experts told us to buy chicken without realizing how expensive it had become.

Homework for 30.09.2019

b.

Packing for a trip at the last minute 3

Beeing stuck in  a traffic jam when you have important appointment 2

Writting report for your boss when you don’t have a much time to finish it 3

Running for a bus or train 3

looking after a family member wha has a chronic illnes 2

Shopping in your lunch break 3

d.

1C

2c Good stress stop us from getting ill

3b Some stress can make our cells stronger

4cA

e.

1. cut down

2.chronic illness

3.beneficial

4.strengthen

5.cells

6.damaged

7.disease

8.Harmful

9.Muscles

Երվանդ 1-ին Սակավակյաց և Տիգրան 1-ին Երվանդյան արքաների օրոք տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները.

Ե. Սակավակյացը Մարաստանի արքա Կիաքսարի դեմ պատերազմում անհաջղություն կրելով, պահպանել էր իր թագավորությունը, սակայն ստիպված ճանաչել էր մարական գերիշխանությունը: Ք.ա. VI դարի կեսին, Երվանդ I-ի որդի Տիգրան Երվանդյանը պարսից արքա Կյուրոս Մեծի հետ միանալով ապստամբեց Մարաստանի դեմ:

Ե.Սակավակյացի ժամանակ հայոց թագավորությունն ուներ 40-հազարանոց հետևակ , որն այն ժամանակներում մեծ ուժ էր: Նրա ժամանակ թագավորության սահմանները հյուսիս-արևելքում հասնում էին Կուր գետ, հյուսիս-արևմուտքում՝ Սև ծով, արևելքում՝ Մարաստան, իսկ հարավում Հյուսիսային Միջագետք:
Մարաստանի դեմ ապստամբությունը սկսվեց Ք.ա. 553 թվականին: Ըստ ավանդության՝ հենց Տիգրանն էլ այդ թեժ պայքարում սպանեց Մարաստանի արքա Աժդահակին:
Նաև Տիգրան Երվանդյանը Ք.ա. 538 թվականին գրավեց Բաբելոնը։

Վանկը հայերենում

Հայերենիի ձայնավոր հնչյուններն են

 

Ա,ու,ի,ը,օ,ո,է,ե

Լեզվի նվազագույն միավորներնն են

տառ,բառ,բառակապակցություն,նախադասություն,տեկստ

Բառերը լինում են մենիմաստ ,բազնիմաստ

Այն հնչոմմը կամ հնչուննահումբը որտ արտասահմվում են մեկ շնչով կոչվում ե վանկ: Վանկերը լինում են ՞  Բաց վանկ,գախտնավանկ,փագ վանկ:

Գործնական աշխատանք
1. հետագա, մուրաբա, պարագա, լեռնաշղթա
2. մեթոդիկա, գենետիկա, թեմատիկա, շոգեմեքենա
3. ճոպանուղի, հայուհի, չարաճճի, մագաղաթյա
4. փիրուզե, ամենադառը, բանալի, հակամանրէ
5. չափածո, ձուլածո, հայալեզու, գինեթթու, հավաքածու
6. ժողովածու, օդաչու, քահանա, հավաքատեղի
7. կարոտալի, ապագա, մետաղե, ապակե
8. հայելի, հուսալի, աբեղա, մարմարյա
9. հիանալի, մեդուզա, առաջիկա, գրամեքենա
10. փիլիսոփա, գրեթե, բյուրեղապակե, իրականանալի

Գտնե՛լ, թե որ շարքերում գաղտնավանկ ունեցող բառ կա.
1. պատկերազարդ, բազմամարդ, մանածագործ, խառատային
2. երկաթուղի, սալահատակ, թիավարում, հրուշակագործ
3. երկաստիճան, ավազակույտ, ներկապնակ, ջերմամեկուսիչ
4. ռադիոընդունիչ, մեսրոպատառ, աշխարհամաս, մետաղահատ
5. կարճաժամկետ, խաղողաքաղ, ավազամաղ, հյուրընկալ
6. վանդակաճաղ, հարթեցում, մարզադահլիճ, շքեղակազմ
7. արդյունահանում, ընթերցողական, հյուսիսարևելյան, հեռախոսակայան
8. խողովակաշար, վերջակետ, հաստոցաշինական, ձուլակաղապար
9. անտառաշերտ, կալվածատեր, ջրահեռացում, շաքարեղեգ
10. պարարտանյութ, թխվածքաբլիթ, հողապատնեշ, նախշազարդ

Զինված ուժեր

Զինված ուժեր

Զինված ուժերի կորիզը կազմել է արքունի մշտական զորաբանակը ։Այն կազմել է 50 հազար միավոր , որը խաղաղ պայմաններում տեղակայվել է արքունական բերդերում, ամրոցներում և սահմանային զորանոցներում։ Պատերազմների ժամանակ արքունի զորաբանակին միացել են իշխանների զորամասերը, տարբեր խավերից կազմված աշխարհազորը, հաճախ նաև դաշնակից երկրների զինված ուժերը։ Մարտիկները զինվել են դաշույններով, պողպատե սրերով, նիզակներով, կացիններով, գուրզերով, տեգերով, պարսատիկներով, լայնալիճ աղեղներով և կապարճներով, զրահավորվել մետաղապատ լանջապանակներով, վահաններով և բրոնզե սաղավարտներով ։ Հեծելակային, հետևակային և մարտակառքային ուժերով համալրված զորաբանակը բաղկացած էր նիզակավորներից, աղեղնավորներից, սուսերավորներից, հետախույզներից, սակրավորներից ևն։

Իլիաս Վենեզիս «Ճայերը»

Իլիաս Վենեզիս <<Ճայերը >> պատմում է  մի ծերուկի մասին ում միակ աշխատանքը փարոսի լույսը վառելն էր և նա  ապրում էր ամրոցում և ամիսը մեկ գնում է քաղաք: Նա ուներ ընկերներ, ամեն անգամ գնում էր եկեղեցի և աղոթում էր, որ խաղաղություն լինի:  : Ծերունին մի անգամ երկու ճայի էր գտել և մեծացրել: Սակայն երբ պահը եկավ, նա նրանց բաց թողեց: Ամեն անգամ ճայերը հետ էին վերադառնում, բայց մի օր նրանք հետ չեկան: Հետո ծերուկը իմացավ, որ ճայերին սպանել են իր ընկերները:Հետո ծերունին իմանում է ,որ իր ԵՐԿՈՒ երեխաներնել են մահացել:

Այսպես Վեզենիսը ցույց է տալի,որ ծորունին  Ճայերին մեծացրել է,սիրել է,նա թուղել է նրանց և միշտ նրանք վերադառնում էին բայց մի օր նրանք չվերադառցան և այսպիսի գրողը ցույց է տալիս որ նրա երկու երեխաներն էլ չեն վերադառնա:

Վանի համահայկական թագավորության և Հայկազուն Երվանդականների թագավորության

 

Վանի համահայկական թագավորության 

Ք.ա. IX դ. 30-ական թվականներին Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում հիշատակվում են տասնյակ իշխանություններ: Ուրվագծվում են մի քանի կարևոր կենտրոններ, որոնց շուրջ համամախմբված են համադաշնություններ կազմած մանր պետական կազմավորումները:Արարատյան դաշտում և դեպի արևմուտք` մինչևՏայք ընկած շրջաններում, Սևանա լճի ավազանում, Սյունիքում և հարակից շրջաններում տարածվում էր Էթիունյան համադաշնությունը: Վերջինիս զարգացման բարձր մակարդակի մասին են վկայում Լճաշենի (Սևանա լճի արևմտյան ափին)պեղումներից հայտնաբերված բացառիկ նյութերը (զենք ու զրահ, կենցաղի առարկաներ, արձանիկներ, զարդեր և այլն): Դա փաստորեն Հայկազունների Արարատյան թագավորությունն էր` իր համադաշնությամբ: Լեռնաշխարհի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում ուրվագծվում է Դիաուխիի (Տայք) շուրջ կազմավորված մյուս համադաշնությունը: Երրորդ խոշոր համադաշնությունը կազմվել էր հարավում` Վանի շուրջը, որի հիմքի վրա էլ բարձրացավ Վանի համահայկական հզոր թագավորությունը: Ք.ա. IX դարի 80-70-ական թթ. Հայկական լեռնաշխարհի հարավում Նաիրյան երկրների փոխարեն հիշատակվում է մեկ միասնական Նաիրի պետական կազմավորումը: Ք.ա. մոտ 830-ական թվականներին Տուշպա (Տոսպ, Վան) մայրաքաղաքն է հիմնադրում Սարդուրի I-ը (մոտ Ք.ա. 835-825 թթ.): Ասուրերեն գրված Տուշպայի հիմնադրման արձանագրություններում նա իրեն կոչում է <<Նաիրի երկրի արքա>> և ներկայանում <<մեծ արքա, հզոր արքա, տիեզերքի արքա, արքաների արքա…>> տիտղոսաշարով: Ասորեստանյան աղբյուրներում թագավորությունը կոչվում է Ուրարտու, իսկ տեղական արձանագրություններում` Նաիրի և Բիայնիլի: Վերջինս կապվում է Վանի անվան հետ, այդ պատճառով էլ գիտության մեջ թագավորությունը հայտնի է նաև որպես Վանի թագավորություն: Աստվածաշնչում այն հիշատակվում է <<Արարատյան թագավորություն>> անվամբ: <<Նաիրի>>, <<Ուրարտու>>, <<Բիայնիլի>> և <<Արարատ>> անուններից բացի, թագավորությունը  երբեմն հիշատակվում է նաև <<Կուտիական երկիր>> անվանումով, ինչը գալիս է Ք.ա. XXIII-XXII դարերից և կշարունակվի նաև Հայկազուն-Երվանդականների ժամանակաշրջանում: Սարդուրի I-ը ասորեստանյան աղբյուրներում հիշատակվում է մեկ անգամ` Ք.ա. 833 թվականին, Սալմանասար III-ի զորքերին դիմակայելու առնչությամբ: Այդ ժամանակ Վանի թագավորությունը տարածվում էր ոչ միայն

Հայկազուն Երվանդականների թագավորության

Պարույրի թագավորությանը չվիճակվեց երկար իշխել Հայաստանի քաղաքական թատերաբեմում: Մեկ թագավորության ներքո ամբողջ երկիրը միավորելու գործը իրականացրեց Երվանդական արքայատոհմը, որի իշխանության կենտրոնն սկզբում Այրարատն էր: Պատմահայրը շփոթում է Վանի թագավոր Արամին Երվանդական Արամանիի հետ, որին նա նույնպես Արամ է կոչում: Վերջինս պայքար է սկսում օտար զավթիչների դեմ, ջախջախում նրանց առաջնորդ կութար Մադեսի զորքերը, իսկ Մադեսին հրամայում գամել Արմավիրի պարսպի աշտարակին: Արամանին, որ իր մայրաքաղաք դարձրեց Արմավիրը, հանդես բերեց մեծ քաղաքագետի և զինվորական գործչի հատկություններ: Դաշնակցելով մարերի հետ՝ նա գրավեց Ասորեստանի դաշտի մեծ մասը: Նա մեծ բանակով արշավանք է ձեռնարկում դեպի արևմուտք՝ գրավելով Մաժակ (հետագայում՝ Կեսարիա) քաղաքը և Հայաստանի սահմանները հասցնելով մինչև Սև ծովի ափերը: Ռազմական և քաղաքական այս հաջողությունների շնորհիվ Հայաստանի Երվանդականների թագավորությունը վերածվում է Առաջավոր Ասիայի կարևոր պետության:

Նմանություններ

  1.  համահայկական թագավորություններից են
  2.  իապետական են եղել, ունեցել են միապետ թագավոր
  3.  գործակալություններ են եղել
  4. տարբերություններ
  5. ռազմական ուժով
  6. տնտեսական
  7. մշակութային կյանքով
  8.  դիցարանով

Homework for 19.09.2019

Workbook, slide 4

1a

3.Where do you usually go on holiday?

4.Right

5.What happened at the meeting yesterday?

6.Right

7.How far is it to the station?

8.How many people came to your party?

9.Right

10.Why is James driving your car?

11.Right

12.How long have you been learning English?

1b

2d

3b

4e

5a

6c

1c

1.Who cooks in your family

2.What happens if i press this button

3.How long did you spend in Australia last summer

4.Which do you prefer tea or coffee

5.What makes you angry

6.Who drank all fruit juice i left in fridge

7.How long did take to get to Norwich from here

1d

Could you tell me,what is time,please

Do you remember,where we parked the car

Can you tell me,when the concert starts

Can you remember,when is  Sally’s birthday

Երկհնչյուններ և ձայնակապ

1. Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերը, որոնցում երկհնչյուն
կա, և ընդգծե՛լ երկհնչյունը:

Ձյուներդ հայերեն են լալիս….
Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,
Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից…
Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։
Ծանր նստել է քարափը ձորում,
Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։
Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստ
Եվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,
Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծ
Ու համբերությունն այս մեծ քարափի։
Թողե՛ք՝ նա մի քիչ ինքն իր հետ մնա,
Իր ներսը նայի, և ով իմանա,
Գուցե թե սրտից մի աղբյուր հանի
Կամ թե այնպիսի մի հարստություն,
Որ ուրիշ քարափ աշխարհում չունի։

2.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։
Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,
ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց,
գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,
համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձյութ, կույտ, շաբաթօրյակ,
հյուսն։։
3.Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի
երկհնչյուն կա։
Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
յուրային։

Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
յուրային։
4. Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների
ու բաղաձայնների քանակը։
Ակունք, բարձունք, խճանկար, անդունդ, հրաժեշտ, պայթյուն, դաստիարակ,
մանրէ, սրբատաշ, հյուլե, անընդհատ, սրընթաց, մերթընդմերթ, մտավոր,
դազգահ:

Ակունք- ունի 2 ձայնավոր և 3 բաղաձայն,

Բարձունք- ունի 2 ձայնավոր և 5 բաղաձայն,

Խճանկար- ունի2 ձայնավոր և 5 բաղաձայն,

Անդունդ- ունի 2 ձայնավոր և 5 բաղաձայն,

Հրաճեշտ- ունի 2 ձայնավոր և 5 բաղաձայն,

Պայթյուն- ունի 2 ձայնավոր, 3 բաղաձայն և 2 կիսաձայն,

Դաստիարակ- ունի 4 ձայնավոր և 5 բաղաձայն,

Մանրէ- ունի 2 ձայնավոր և 3 բաղաձայն,

Սրբատաշ- ունի 2 ձայնավոր և 5 բաղաձայն,

Հյուլէ- ունի 2 ձայնավոր, 2 բաղաձայն և 1 կիսաձայն,

Անընդհատ- ունի 3 ձայնավոր և 5 բաղաձայն,

Սրընթաց- ունի 2 ձայնավոր և 5 բաղաձայն,

Մերթընդմերթ- ունի 3 ձայնավոր և 8 բաղաձայն,

Մտավոր- ունի 2 ձայնավոր և 4 բաղաձայն,

Դազգահ- ունի 2 ձայնավոր և 4 բաղաձայն

5.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յա, իա, եա։
Հեքիաթ, ակացիա, բամիա, այծյամ, էներգիա, Անդրեաս, եղյամ,
էքսկուրսիա, խավիար, կղզյակ, Սուքիաս, կրիա, միլիարդ, վայրկյան, Բենիամին,
մումիա, Սիսիան, փասյան, միյանց, Արաքսյա,դաստիարակ, լյարդ, քիմիա,
օվկիանոս, անցյալ, Ազարյան, Անանյան, Եղյա , Եղիազար, Երեմյան, հեծյալ, Զաքարյան, Մարիամ, Ամալյա, Օֆելյա:

6.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յո, իո, եո։
Ամբիոն, աքսիոմ , բրաբիոն, լեգիոն, հետիոտն, արդյոք, մարմարյա,
թեորեմ, մեդալյոն, միլիոն, ակորդիոն, չեմպիոն, պանսիոնատ, Սրապիոն,
տրիլիոն, օրիորդ ավիացիոն, ինդուկցիոն, ամեոբա, քամելիոն։
7. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության գրելով յ տառը։
Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել, վայելել,
գաիսոն, էակ, ատամնաբույժ, Ռաֆայել, միայնակ, պոեմ, պոետ,
միասին, հիանալ, թեել, խնայել, հիանալ, որդիական