Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Առաջադրանքներ

1.Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։
Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,
փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց,
հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ,
քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման,
սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ,
դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ,
հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ,
ջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։
 2. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով
բաղադրված 5-ական բարդություն:

Լուսանկար, ջրանկար,

Արևելք, Արյմուտ,արևածագ

 3։ Դո՛ւրս գրել երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված
բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։
Մտավորականություն, առաջնորդ, ապառիկ, բացահայտ, գնողունակություն,
գրանցում, շաբաթօրյակ, դասական, երկընտրանք, եկամտաբերություն,
ընկերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, պարտավորություն, գծագրական,
խտրականություն, կենսագործունեություն, կանխավճար, մրցակցություն,
ֆիրմային, ողնաշարավոր, ձեռնարկատիրություն, սահմանափակություն,
շուկայական, ճանապարհաշինական վերավաճառք, աշխատաժամանակ,
տնտեսագիտություն, տնտեսություն, կանխակալ:
 4։ Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել հնչյունափոխված
բաղադրիչ ունեցող և չունեցող կրկնավոր բարդությունները։ Կազմե՛լ 6
նախադասություն՝ երեքում գործածելով հնչյունափոխված, իսկ մյուս երեքում՝
չհնչյունափոխված բաղադրիչով բարդություն։
Բարակ-մարակ, հեռու-հեռու, արագ-արագ, աման-չաման, պարապ-սարապ,
քուլա-քուլա, առոք-փառոք, տեղ-տեղ, մանր-մունր, զույգ-զույգ, փոքր-մոքր, այլուն-
փայլուն, խումբ-խումբ, մարդ-մուրդ։
հնչյունափոխված-աման-չաման, պարապ-սարապ, առոք-փառոք, մանր-մունր, փոքր-մոքր, այլուն-փայլուն
փայլուն, մարդ-մուրդ։
չհնչյունափոխված-հեռու-հեռու, արագ-արագ, քուլա-քուլա, զույգ-զույգ, խումբ-խումբ:
Նրանք իրենց ընտանիքի հետ ապրում էին առոք-փառոք:
Նա իր ունեցվածքի կեսը` սկսաց աման-չամանից տալիս է հորը:
Վերջացնելով գործերը նրան մնում էր մանր-մունր բաներ ավարտել:
Հեռու-հեռու` այն կողմերում ապրում է իմ սերը ասում էր պապս:
Խուբ-խումբ հավաքելով իրերս ես անցա գործի:
Տեղ-տեղ փնտրելով ես գտա վերջապես իմ տետրը:
5. Կազմե՛լ տրված կաղապարներին համապատասխան
բարդություններ։
Արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց, նախածանց-արմատ-վերջածանց,
արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց, արմատ-արմատ, արմատ-վերջածանցվերջածանց, նախածանց-հոդակապ-արմատ, արմատ-հոդակապ-արմատ։
 6. Տպագիր կամ էլեկտրոնային մամուլից դո՛ւրս գրել առնվազն 20 հապավում, դասակարգե՛լ ըստ տեսակների (տառային, բառամասային, խառը) և գրե՛լ ամբողջական: 

Ավետիք Իսահակյան. Մի մրահոն աղջիկ տեսա

Մի մրահոն աղջիկ տեսա

Մի մրահոն աղջիկ տեսա
Ռիալտոնի կամուրջին,
Հորդ մազերը՝ գետ գիշերվան,
ԵՎ հակինթներ՝ականջին:

Աչքերը սեւ՝ արեւներ սեւ:
Արեւների պես անշեջ,
Գալարում էր մեջքը թեթեւ
Ծաղկանման շալի մեջ:

Աչքս դիպավ աչքի բոցին,
ՈՒ գլուխս կախեցի.
Ժպտաց ժպտով առեղկծվածի,
Հավերժական կանանցի:

Միամիտ չեմ՝ հավատամ քեզ.
Տառապանքս փորձ ունի. –
Մի մրահոն կույս էր քեզ պես,
Կոտորեց սիրտս պատանի…

 

Այս ստեղծագրուտյունը պատմում է Իսահակյանի մասին ,երբ նա  արդեն ծերուկ է:Նա տենում է  մի մրահուն աղջիկ,եվ պատմում է  իր զգացմունքների մասին:և վերջում  ասում է  որ նա միամիտ չի և նրա պատանի սիրդը ջարդել է:

Работорговля

Работорговля является 3 по доходам в черном рынке.Во многих стрвнах это является основным черным доходом.Представьте, что только в России и стран Восточной Европы исчезает боле 175 тыс человек, а в Мире более 4 млн Работорговля очень распространена в Африке, так как там во многих странах не такая хорошая инфоструктура и систем полиции работает ужасно. Последняя страна отменила рабство в 1978 годы. Вы можете быть в рабстве после того, как захотели зароботать легкие деньги, но у вас могут взять паспорт и сказать, что когда вы вернети им долг они вернут вам ваш паспорт. И формально вы думаете, что это не рабство но это не так. Еще бывают случии убийства и в последствии продажа на органы.Есть много организаци котрые помогают людям в непростых ситуаций.

Բառակազմություն

Գտնե՛լ մեկ արմատ և երկու ածանց ունեցող բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով այդ բառերը։
Լուսանկարչական, տեսականորեն, գրահրատարակչական, հացթուխ,
ծովեզրյա, դարբնություն, բարեհամբույր, ատաղձագործ, մանրանկարչություն,
հրուշակագործ, վերաբաշխում, գիտականորեն, անօգնական, բազմություն,
տգիտություն:
2. Գտնե՛լ մեկ արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը:
Հայեցակարգ, մետաղյա, բացառիկ, ասեղնագործություն, հաշվեկշիռ,
որսորդ, պողպատե, ձուլակաղապար, հնություն, ժամանակահատված,
արժեիջեցում, նվիրում, միջազգային, գունեղ, իրականություն, ընդհանրացում,
հարթակ, խտրականություն, մեղմորեն, միջնակարգ, շարժուն, ներգաղթյալ,
մենաշնորհ, միջուկ, բուսականություն։
 3. Առանձին սյունակներով դուրս գրե՛լ նախածանց,
վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
ցուցանակ, արտապատկեր, ենթավարպետ, գերադաս, կղզյակ, հարակից,
հայրական, ներգրավում, տրամագծորեն, անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն,
հավաքածու, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն, միտք։

Homework for 03.10.2019

Dear Dinn

Thank you a lot for your last letter. It was a nice surprise to hear from you. I’m sorry I haven’t written to you earlier but I have been ill .But last month was very interesting, I walked a lot, met friends from the old school, but stop talking about myself

Better tell about yourself.I heard that in your city there was a rock concert, what are your impressions. Tell me about your weekend.At once we will meet,my english got better after we  started talking.

Anyway, I’d like to meet you when you will be  in Armenia. Hope you are enjoying your holiday. Do write back soon.

David

 

Չառլի Չապլինի նամակը

Չարլի Չապլինը ծնվել է 1889թ.-ի ապրիլի 16-ին Լոնդոնում`   դերասանների ընտանիքում: Նրա հոր`   Չարլզ Սպենսեր Չապլինի բեմական կարիերան ողբերգական ավարտ է ունեցել: Կորցնելով ձայնը`   նա տարվել է արբեցողությամբ`   մահանալով 1894 թվականին: Չապլինի մայրը`   Հաննա Չապլինը, ամուսնու մահից անմիջապես հետո ծանր հիվանդացել է և 1896 թվականին խելագարվել:

Չապլինին ճանաչում է բերել համր կինոն ու, չնայած 1927թ. կինոն արդեն ձայն ուներ, նա մի ամբողջ տասնամյակ հավատարիմ է մնացել «հին սարքավորումներին»: Առաջին անգամ ամբողջական ձայնային պատկեր ունեցել է 1940 թվականին նկարահանված Չապլինի հակաֆաշիստական «Հանճարեղ բռնապետը» ֆիլմը: Միևնույն ժամանակ այդ ֆիլմը վերջինն էր, որտեղ հանդես է եկել թափառաշրջիկ Չարլիի կերպարը:

Նամակը ցույց է տալիս Չառլինի զգացմունքները,իր մթքերը,զգացմունքները նրա աղջկաապագայի հատ կապվաց.Նա ասում վոր նա չմոռանա իր հոր սովը,որ նա մեկ-մեկ իջնի  դուրս, նայի  մարդկանց կյանքերը ոնցեն անցնում,իսկ երբ նստի տակսի,հարցնի ոնց է նրա կինը,հղի է թենա,եթե հղի է օգնել նրան  ինչով կարող է:

Բանաստեղծության միտքը այն է,որ ինչքան է մարդը բարձանա վերև,նա միշտ  պետք է իչնի ներքև,որովհետև նրա հայրինել է եղել ներքեվը