Մի փոխիր աշխարհը

Անցյալում կար մի թագավոր, որը ղեկավարում էր բարեկեցիկ երկիր: Մի օր նա գնաց իր երկրի որոշ հեռավոր շրջաններ: Երբ նա վերադառնում էր իր պալատ, նա բողոքում էր, որ ոտքերը շատ ցավում էին, քանի որ առաջին անգամ էր գնում այդքան երկար ճանապարհորդության, և իր անցած ճանապարհը շատ կոպիտ էր և քարքարոտ: Դրանից հետո նա հրամայեց իր ժողովրդին կաշվով ծածկել ամբողջ երկրի յուրաքանչյուր ճանապարհ: Այդ հրամանի համար պետք է հազարավոր կովոի կաշի. և կարջեր շատ նեծ գումար:

Այնուհետև նրա իմաստուն ծառաներից մեկը համարձակվեց ասել թագավորին. «Ինչու՞ պետք է ծախսես այդ ավելորդ գումար» : Ինչո՞ւ չես կտրի մի փոքրիկ կաշի, որ ոտքերդ ծածկես:

Թագավորը զարմացավ, բայց նա ուշով համաձայնվեց իր առաջարկին ՝ և իր համար «կոշիկ» պատրաստեց:

Աղբյուր

Մարտի 29-ապրիլի 2: Մայիսյան հերոսամարտերի արդյունքները և պատմական նշանակությունը։

Մայիսյան հերոսամարտերը Սարդարապատի (մայիսի 21–29), Բաշ Ապարանի (մայիսի 23–29), Ղարաքիլիսայի (մայիսի 24–28) ճակատամարտերն են, որոնք ձախողել են հայերին վերջնականապես բնաջնջելու երիտթուրքական ծրագիրը: Այդ հաղթանակների շնորհիվ Արևելյան Հայաստանի մի մասում վերականգնվել է հայկական պետականությունը. 1918 թ-ի մայիսի 28-ին հռչակվել է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը:

Մայիսյան հաղթանակը հնարավորություն տվեց տևական ընդմիջումից հետո վերականգնել հայոց պետականությունը: 1918 թ. հունիսի 4-ին Բաթումում կնքված հայ-թուրքական հաշտության պայմանագրով Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը:

1918 թ. մայիսի 28-ին Թիֆլիսում Հայոց Ազգային խորհուրդն իրեն հայտարարեց Հայաստանի գավառների գերագույն և միակ իշխանությունը: Կազմավորվեց Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը և կառավարությունը, վարչապետ նշանակվեց Հովհաննես Քաջազնունին, մայրաքաղաք հռչակվեց Երևանը: Հանրապետությունն իր գոյության երկուսուկես տարվա ընթացքում ունեցավ խորհրդարանի երկու կազմ և չորս կառավարություն:

1919 թ. ընտրություններով ձևավորվեցին տեղական կառավարման մարմինները: Զինված ուժերը վերակազմվեցին ռուսական բանակի օրինակով: Ընդունվեց օրենք հայերենը պետական լեզու ճանաչելու մասին: Հաստատվեցին պետական խորհրդանիշները` դրոշը, զինանշանը, օրհներգը, սահմանվեցին պետական ու ազգային-կրոնական տոները:

Ցուցահանդեսում ներկայացված են.

մայիսյան հերոսամարտերի սխեմա – քարտեզներ, որոնց թվում ճակատամարտի մասնակից Հովհաննես Բաղրամյանի ձեռքով գծված քարտեզի բնօրինակը: Սարդարապատի հերոսամարտի հայկական զորամասերի և նրանց հրամանատարների ցուցակը՝ կազմված պոդպորուչիկ Մ. Մանասերյանի ձեռքով

հայկական զորամիավորումների հրամանատարների՝ գեներալներ Թ. Նազարբեկյանի, Մ. Սիլիկյանի, գնդապետներ Դ. Բեկ- Փիրումյանի, Պ. Բեկ – Փիրումյանի, ինչպես նաև թիկունքի և Երևանի պաշտպանությունը ղեկավար Արամ Մանուկյանի, լուսանկարներ և անձնական իրեեր

ճակատամարտերի մասնակիցների խմբանկարներ և օգտագործված զենքերի նմուշներ.

Առաջին Հանրապետության կառավարման մարմինները և պետականության խորհրդանիշները, պառլամենտի կողմից ընդունված առաջին օրենքները

ՀՀ առաջին եռագույն դրոշը, ինչպես նաև Ալ. Թամանյանի և Հ. Կոջոյանի հեղինակած զինանշանի լուսանկարը

ՀՀ արտաքին կապերը ներկայացնող փաստաթղթերը՝ առաջին դեսպանների լուսանկարներով

ՀՀ թղթադրամներ, նամականիշներ, որոնք թողարկվել էին Լոնդոնում

Սևրի հաշտության պայմանագրի տեքստը (Հայաստանի քարտեզով), ըստ որի ստեղծվելու էր Միացյալ և Անկախ Հայաստան` 160 000 կմ2, ելքով Սև ծով:

Հասարակական հավաքների կազմակերպման իրավունքը

Հավաքի հասկացությունըհավաք՝ երկու կամ ավելի անձանց մտադրված և ժամանակավոր ներկայությունն է հանրային վայրում` ընդհանուր կարծիք ձևավորելու կամ արտահայտելու մտադրությամբ.

 հավաքի վայր՝ պետական, համայնքային կամ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բացօթյա տարածք կամ շինություն, որտեղ քաղաքացիների ազատ մուտք գործելը կամ գտնվելն արգելված և սահմանափակված չէ. Բացօթյա տարածք՝ փողոց, մայթ, հրապարակ, այգի, պուրակ կամ հավաքի անցկացման նպատակով թույլատրելի, ծածկ չունեցող այլ օբյեկտ, որը մատչելի է յուրաքանչյուրի համար.

Հավաքների ազատության սահմանափակումների հիմքերը

Հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն սույն օրենքով սահմանված դեպքերում՝ պետական անվտանգության, հանցագործությունների կանխման, հասարակական կարգի պաշտպանության, առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով։»:

Հավաքներին մասնակցելու իրավունքը

Դատախազները, քննիչները, ինչպես նաև զինված ուժերում, ազգային անվտանգության, ոստիկանության և այլ ռազմականացված մարմիններում ծառայողներն իրավունք չունեն հավաքին մասնակցելու ծառայողական համազգեստով

Հավաքի կազմակերպիչ

Բացօթյա տարածքում հավաք կազմակերպելու համար կազմակերպիչը գրավոր իրազեկում է լիազոր մարմնին, բացառությամբ մինչև 100 մասնակից ունեցող, շտապ և ինքնաբուխ հավաքների։

Հավաքը չի կարող սկսվել, եթե չի ներկայացել ոչ մի կազմակերպիչ

Հավաքներին մասնակցելու և հավաքներ կազմակերպելու սահմանափակումները

  1. Հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել հետևյալ պայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում՝
  • եթե կիրառվող սահմանափակումը համապատասխանում է սույն օրենքով սահմանված սահմանափակման նպատակներին,
  • եթե սահմանափակումը կապված է հավաքի անցկացման ժամանակի, վայրի և եղանակի հետ,
  • եթե կիրառվող սահմանափակումը անհրաժեշտ է և համաչափ:

Եթե առկա են սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կամ 4-րդ կետերով նախատեսված հիմքերը, ապա լիազոր մարմինն արգելում է հավաքը, եթե սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանափակումների միջոցով հնարավոր չէ կանխել այլ անձանց սահմանադրական իրավունքներին կամ հանրության շահերին սպառնացող անմիջական վտանգը։

Պետական կառավարման ձևեր

Պետության ձևի տարրերից է կառավարման ձևը:  Կառավարման ձևը պետական իշխանության բարձրագույն մարմինների և բնակչության փոխհարաբերությունների կազմակեպման կարգն է, նրանց իրավասությունները: Այժմ կա կառավարման երկու ձև` միապետություն և հանրապետություն:

Միապետությունը կառավարման այնպիսի ձև է, որը բարձրագույն պետական իշխանությունը իրականցնում է միանձնյա և, որպես կանոն, փոխանցվում է ժառանգորդին: Առանձին պետություններում (Վատիկան) իշխանությունը օգտագործվում է ցմահ, իսկ մի քանի երկրներում  սահմանվում են իշխելու ժամկետներ: Միապետությունները լինում են բացարձակ (անսահմանափակ) և սահմանադրական (սահմանափակ):

Բացարձակ միապետությունը բնորոշ է հին աշխարհին և ուշ միջնադարին: Կառավարման այդ ձևը պահպանվում է Հարավ-Արևելյան Ասիայի և Մերձավոր Արևելքի մի քանի երկրներում : Բացարձակ միապետություններում օրենսդիր մարմինը մեկուսացված է գործադիր իշխանությունից, կառավարությունը կազմվում է միապետի կողմից և հաշվետու ու պատասխանատու է նրա առջև: 

Հանրապետությունը կառավարման այնպիսի ձև է, որի պետական իշխանության բարձրագույն մարմինները ձևավորվում են ընտրությունների միջոցով, քաղաքացիները ունեն լայն իրավունքներ ու ազատություններ: Այժմ առանձնացվում են հանրապետական կառավարման երեք հիմնական տարատեսականեր` նախագահական, խորհրդարանական և խառը: 

Նախագահական հանրապետություններում  նախագահը միաժամանակ միացնում է պետության գլխի և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները, բացակայում է վարչապետի պաշտոնը, տարանջատված են իշխանության օրենսդիր, գործադիր և դատական ճյուղերը: 

Առակ Կյանքի մասին

Հղում

Առակ ցիկլի՛«Առևտրի ճանապարհը»  կյանքի իմաստի մասին ՝ Յամագուչի Տադաո.

Մի անգամ ուսանողներից մեկը հարցրեց վարպետին. «Վարպետ, ո՞րն է կյանքի իմաստը»:

— Ո՞ւմ: — Ուսուցիչը զարմացավ:

Ուսանողը մի փոքր մտածեց և պատասխանեց. — Ընդհանրապես: Մարդկային կյանք:

Ուսուցիչը խոր շունչ քաշեց, իսկ հետո ուսանողներին ասաց.

— Փորձեք պատասխանել … Մի ուսանող ասաց.

— Միգուցե սիրահարվա՞ծ է: «Վատ չէ, — ասաց Ուսուցիչը, — բայց արդյո՞ք սերը բավական է միայն ասելու« Ես ապրել եմ լավ պատճառով »:

Այնուհետև մեկ այլ ուսանող ասաց. — Իմ կարծիքով ՝ կյանքի նպատակը դարեր շարունակ քեզնից հետո ինչ որ բան թողնելն է: Օրինակ ՝ դու, ուսուցիչ:

«Ուհ», — ժպտաց ուսուցիչը, — եթե ես քեզ ավելի վատ գիտեի, կարող էի այն վերցնել շողոքորթության համար … ուզում ես ասել, որ մարդկանց մեծամասնությունն ապրում են իզուր: Երրորդ ուսանողը երկմտանքով առաջարկեց. — Կամ գուցե նա կարիք չունի փնտրելու, մի՞թե սա հենց իմաստն է:

«Արի, արի», — հետաքրքրվեց Ուսուցիչը, — բացատրիր, թե ինչու ես այդպես մտածում:

«Ինձ թվում է, — ասաց ուսանողը, — եթե այս հարցը ուղղեք, նախևառաջ, միևնույն է, չեք գտնելու ճշգրիտ և վերջնական պատասխան, միևնույն է, կասկածում եք, և երկրորդ ՝ անկախ ամեն ինչից, ինչ պատասխան էլ գտնեք: Միշտ կլինի մեկը, ով վիճելու է նրա հետ … Այսպիսով, ամբողջ կյանքը կանցնի իր իմաստի որոնման համար … —

Այսինքն, դա, — ուսուցչուհին ժպտաց, — կյանքի իմաստն է …? —

Ապրել: — ասաց ուսանողը: — Իմ կարծիքով, սա է պատասխանը: — Ուսուցիչն ասաց, որ դասերն ավարտվել են այսօր:

Առակ

Հղում

Փոքր առակ ՝ կյանքի իմաստի մասին.

Գազանները վիճում էին կյանքի իմաստի վերաբերյալ. Ըստ բուռունդուկի- իմաստը ապրելն է: «Սա պրիմիտիվ է», — առարկեց նապաստակը ՝ հարմարեցնելով ակնոցները:

— Մշակման ավելի բարձր մակարդակի վրա մեզ պետք է օդը, որպես ինքնաիրացման:

«Նոնսենսը բոլորն է, — ասաց նապաստակը, — գլխավորը ընտանիքն է»:

Երեխաներ, թոռներ, սա այնքան հիանալի է:

«Կյանքի իմաստը տառապում է. Հասկանալ, որ դու կորցրել ես ինքդ քեզ մի մասը, և ինքդ քո այս մասը փնտրել հնարավոր է ամբողջ կյանքում», — արտահայտեց ավանակն իր հիպոթեզը ՝ տխուր նայելով:

«Եվ դու, Վիննի, ի՞նչ ես մտածում այս մասին»: — կենդանիներին հարցրել է հայտնի տաոիստը: «Եվ այսօր առավոտ», — ասում է Վինի Թուխ արջը, — երբ ես չգիտեի, թե ուր եմ գնալու, ես առաջին հերթին ինձ հանձնեցի «Բարձր սոճի» բարձրավանդակը, որը կանգնած է լճակի մոտ:

Հետո, երբ ես հասա նրան և այնտեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չգտա, ես նպատակ դրեցի հետևյալ «իմաստը» `Կորյավիի կաղնին, որտեղ ապրում են մեղուները:

Բայց հետո, ճանապարհին, ես հանդիպեցի Պիտաչոկ- ին, և նա առաջարկեց այցելել էշին, և ես այդ նպատակը հեշտությամբ փոխեցի նորի:

Ինձ համար գլխավորն այն է, որ հետաքրքիր լինի ինչ-որ տեղ գնալը և ինչ-որ բան անելը:

 

Փետրվարի 15-19: Հայաստանը և հայ ժողովուրդը 1-ին Աշխարհամարտի տարիներին.

Հայ Կամավորական Ջոկատները

Հայկական կամավորական շարժումը, 1914-1918, առաջին համաշխարհային պատերազմի -ամանակ Կովկասի ռազմաճակատում գործող բանակից համալրելու և Արևմտյան Հայաստանի թուրքական լիծից ազատվելու նպատակով էր։ Կամավորական առաջին ռազմական ջոկատը մեկնեց 1914-ի նեյոմբերին, առաջին ջոատն էր Խոյ-Դիլման-Վան, երկրորդը՝ Իղդիր- Բայազետ- Վան, չորրորդը՝ Սարիղամիշ-Էրզրում։ Հայ կամավորները կռվում էին մարտական սխրանքներով հատկապոս աչքի էր ընկել 1-ին ջոկատը։ 1915-ի ապրիլին այն հաղթական մարտեր մղեց Սալմաստ գավառի կենտրոն Դիլման քաղաքի մատույցներում՝ Վանի ուղղությամբ, և ռուս, զորքերի հետ գլխովին ջախջախեց Խալիլ բեյի 12 hոqանոց բանակը։ ։ Այդ հաղթանակով կանխվեց թուրքերի ներխուժումը Անդրկովկաս։ Անդրանիկի ջոկատը, հետապնդելով Խալիլ բեյին, անցավ թուրք-պարսկական սահմանը, նոր հարված հասցրեց թուրքերին Խանասորի լեռնանցքում և մտավ Բաշկալե: Դրանով իսկ խափանվեց Վանի վրա գրոհող Ջևդեթ բեյի զորամասին օգնության հասնելու թուրք, ծրագիրը։ 1915-ի մայիսի 17-ին Արարատյան գունդը, Վարդանի հրամանատարությամբ, գեներալ Նիկոլաևի զորախմբի կազմում, առաջինը մտավ Վան։ Վանի ազատագրումից հետո հայկական կամավորական չորս ջոկատները գեներալ Տրուխինի զորաբանակի կազմում համառ մարտեր մղեցին Վանա լճի հարավային մասում և, հաղթահարելով հակառակորդի դիմադրությունը, շարժվեցին Մուշի և Բաղեշի ուղղությամբ։ 1915-ի հուլիսի 9-ին թուրքական 3-րդ բանակի աջ թևում ստեղծված հարվածային զորախումբը (մոտ 11 դիվիզիա) հարձակման անցավ ռուսական զորքերի Կովկասի 4-րդ կորպուսի դեմ Կոփ-Մանազկերտ-Ալաշկերտ-Կաղզվան ուղղությամբ, ճեղքեց ռուսների պաշտպանությունը, առաջ շարժվեց ստեղծելով Վանի շրջապատման լուրջ վտանգ հյուսիս-արևմուտքից։ Ռուս, զորքերը նահանջեցին։ Սկսվեց Վասպուրականի հայերի գաղթը Անդրկովկաս: Այդ օրհասական պահին օգնության հասան կամավորները, որոնք Վասպուրականի նահանգի 200 գաղթականներին հասցրին ռուս-թուրքական սահմանը։ 1915-1916-ին կամավոր, ջոկատները շոշափելի ծառայություն մատուցեցին ռուսական զորքերի Կովկասյան բանակին Արևմտյան Հայաստանի մեծ մասը ազատագրելիս։

Հայ կամավորական ջոկատներ հրամանատարական կազմը

1-ին ջոկատ – (հրամանատար՝ Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան) ուղղությունը՝ Խոյ-Դիլման-Վան։

2-րդ ջոկատ – (հրամանատար՝ Դրաստամատ Մարտիրոսի Կանայան), Իգդիր-Բայազետ-Բերկրի-Վան։

3-րդ ջոկատ – (հրամանատար՝ Համազասպ Վաղարշակի Սրվաձտյան) Կաղզվան-Ալաշկերտ-Մանազկերտ-Բաղեշ։

4-րդ ջոկատ – (հրամանատար՝ Քեռի՝ Արշակ Խանասորի Գավաֆյան) Սարիղամիշ-Էրզրում։

5-րդ ջոկատ – «Արարատյան զորախումբ» (Քանաքեռ-Բերկրի-Վան)։

6-րդ ջոկատ – (հրամանատար՝ Գրիգոր Աֆշարյան, 1915թ. Էրզրումի մոտ նրա զոհվելուց հետո հրամանատար դարձավ Հայկ Բժշկյանը` Գայը) Սարիղամիշ-Էրզրում։

7-րդ ջոկատ – (հրամանատար՝ Իշխան՝ Հովսեփ Արղության)։

8-րդ ջոկատ – չի կռվել։

Assignment for 07.12.2020

1. Clear instructions at work are very important. 

2. Personal discussions in the office can distract from work. 

3. It is important to think about gender differences in office work. 

4. Employees’ health must be the top priority for office managers.

5. Positive atmosphere is important at work. 

6. Effective communication is important for both employers and employees. 

7. Team spirit is a key to success both for the office and its employees. 

1-F;2-D;3-C;4-X;5-E;6-B;7-A

Assignments for 19.11.2020

Choose the right word

Olivia

I never took Olivia to the theatre, but it was there I met her. I formed the habit now of going every Saturday night, usually alone, sometimes with George. It was George who introduced me to Olivia Nelson. She was an only child whose father, a cotton merchant, had died and left her all he had. She was not very beautiful but she was tall, very graceful, smartly dressed and attracted me at once. Olivia got interested when George said that I was a novelist. Novelists were not too common in Cornwell then, though I believe they are now as numerous as knights. Olivia adored famous people. She was delighted to meet me. It turned out that Olivia had read my books, at least some of them and she liked them. She could tell intelligently about them. She praised them and criticized them with a good deal of common sense. She discussed new plays and new books with me. She developed a habit of being wherever I was to be found. We had a few meals together at restaurants, and I discovered that I was dressing with unusual care.She was so excited and happy, so full of good conversation, that I was charmed and captivated by her company. But I couldn’t help thinking that something was wrong. There was no  reason to think the worst. However, I couldn’t make myself propose to her.